kerk panorama

Wie wij zijn

Onze gemeente telt ruim 400 leden, verdeeld over alle leeftijden. Veel gemeente leden behoren al vanaf jongs af aan tot onze gemeente. Door de ruime vertegenwoordiging van alle leeftijden, ervaren de leden de gemeente als een groot warm gezin. De meesten van ons wonen in 's-Gravendeel. Ook in Maasdam, Puttershoek, Strijen en andere plaatsten in de omgeving wonen leden.

Onze naam
De naam van ons kerkgebouw verwijst naar Jezus Christus, die we liefhebben met heel ons hart. Het Griekse woord ‘ichthus' betekent ‘vis' (u komt dit symbool tegen op het muurtje bij de ingang van ons kerkgebouw). In de eerste eeuw van onze jaartelling werden christenen soms vervolgd door de Romeinse overheid. Omdat het gevaarlijk was openlijk voor het geloof uit te komen, tekenden ze soms een vis in het zand. De vis was voor hen een herkenningsteken, maar ook een bemoediging. Ingewijden wisten immers, dat het woord ‘ichthus' werd gevormd door de eerste letters van de Griekse woorden:
esous Ch ristos Th eou ios oter (Jezus Christus, de Zoon van God, is onze Redder).

Als Ichthuskerk maken we deel uit van het landelijk verband van Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit kerkverband telt ongeveer 75.000 leden. Staande in een traditie van eeuwen, maar ook midden in de wereld van vandaag willen de Christelijke Gereformeerde Kerken samen het christelijk geloof beleven en doorgeven. Ze doen dit in trouw aan de bijbel.

Wat geloven wij?
De belijdenis van de christenen in de eerste eeuw van onze jaartelling zeggen wij nog altijd na: Jezus Christus, de Zoon van God, is onze Redder! Wij doen dat omdat we de bijbel hebben leren kennen als Gods betrouwbaar woord. De apostelen vertellen daarin wat zij zelf gezien en gehoord hebben van Jezus' leven en werken. Telkens weer getuigt zijn Geest in ons hart, dat deze mensenwoorden door Hem geïnspireerd en daarom betrouwbaar zijn. Het geloof in Jezus Christus maakt ons leven rijk en waardevol. Het inspireert ons ook om op Hem en onze medemensen gericht te leven. We willen wel bekennen, dat we dat doen met vallen en opstaan.

8930