kerk panorama

Liturgie eredienst9 januari 2022

Morgendienst
Welkom en mededelingen
Luisteren intochtslied: Opwekking 715 – Wat houd ik van Uw huis
Stil gebed
Votum en Groet
Luisteren naar Lied: Johannes de Heer 523 – Veilig in Jezus’ armen
Lezing wet/Gods wil voor ons leven: door de predikant
Luisteren naar Lied: Psalm 25: 2 (OB)
Gebed
Kinderlied: “Ik ken je wel” live gezongen door Sofie en Meike
Schriftlezing(en): Lukas 2:22–40 
Luisteren naar Lied: Psalm 87: 1, 2 en 3 (NB)
Verkondiging (Thema: Voltooid leven)
Luisteren naar Lied: Opwekking 694 – Ik bouw op Jezus, anders niet
Dankgebed
Collecte: Digitaal en melkbussen bij de uitgang
Luisteren naar Lied: Gezang 68: 1 en 2 Lofzang van Simeon
Zegen
 
Middagdienst
Welkom en mededelingen
Luisteren naar lied: Psalm 65: 1 en 2
Stil gebed
Votum en Groet
Luisteren naar lied: Opwekking 689
Gebed 
Schriftlezing(en): Lukas 2:40–52 (gelezen door een gemeentelid)
Luisteren naar lied: Bewerking Gezang 473 (LVK) – Neem mijn leven
Verkondiging (Thema: Jezus’ eerste woorden)
Luisteren naar lied: Opwekking 268
Dankgebed
Collecte: Digitaal en melkbussen bij de uitgang
Luisteren naar lied: Psalm 66: 7 (NB) met Psalm 118:10 (NB) – De naam des Heren zij geprezen!
Geloofsbelijdenis
Luisteren naar lied: Psalm 146: 1 en 2 (NB)
Zegen
 
 

20733