kerk panorama

Predikant

 Vacante periode.

Momenteel is de gemeente vacant. Onze vorige predikant drs. Mans Raveling, heeft op 2 mei 2021 afscheid genomen en is naar de CGKv in Hilversum vertrokken. De beroepingscommissie is op zoek naar een predikant die in onze gemeente past. Daarom worden tijdens de zondagse eredienst preken van beroepbare predikanten beluisterd/bekeken via de schermen en de geluidsinstallatie of komt een mogelijke kandidaat een of meer diensten leiden. Bij dit alles wordt de gemeente betrokken en zal de keuze daarom een keuze van de hele gemeente zijn. Maar het is onze Vader in de hemel die, op Zijn tijd, een herder en leraar naar de ichthuskerk in 's-Gravendeel zal leiden.

7063