kerk panorama

Jongerenwerk

Wij willen de jongeren een plek in de gemeente geven waarin zij, ieder op hun eigen niveau, leren over onze Hemelse Vader.

Zit jij op de basisschool?
Tijdens de zondagse diensten is er voor de kinderen in het basisonderwijs zondagsschool, hier wordt hen verteld over God en wat er in de Bijbel staat.

Ben jij tussen de 12 en 15 jaar?
Tijdens de middagdienst is er voor de jongeren van 12–15 jaar de jeugdclub Young Spirit. Op een interactieve manier wordt er over het geloof gesproken en vriendschappen opgebouwd.

Ben je de 16 voorbij?
Vanaf 16 jaar is er jeugdvereniging Petra. Hier komen jongeren samen om met elkaar te zingen, te kletsen en te discussiëren over een onderwerp met betrekking tot het geloof.

Catechesatie
Door de weeks is er voor alle jongeren vanaf 12 jaar catechisatie. Wij willen jongeren bekend maken met de bijbel en opvoeden in het geloof.

5413