kerk panorama

Diaconie

Wat is de diaconie?

In navolging van Christus onze Heer is het de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan deze diaconale opdracht die de hele kerkelijke gemeente aangaat.

Deze diaconale opdracht wordt ingegeven door hetgeen Mattheüs heeft geschreven in hoofdstuk 25, vers 35 en 36:

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op,
ik was naakt, en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij,
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Overeenkomstig deze tekst proberen we als diakenen hier daadwerkelijk invulling aan te geven en ‘er te zijn voor die ander’. Het woord ‘diaken’ is afgeleid van het Griekse ‘diakonos’ en dit betekent ‘dienaar’. En als dienaar bieden we diaconale ondersteuning aan hen die dat nodig hebben en kennen we enkele praktische taken:
Diaconie is in essentie ‘er zijn voor de ander’. Dienstbaar zijn aan (groepen) mensen die dat nodig hebben. Hulp bieden daar waar nodig en mogelijk is, met respect voor de eigen waarde van de hulpbehoevende medemens. Hulp die de naaste medemens versterkt en op eigen benen zet. Naasten dichtbij en (heel) ver weg.

Wat doet de diaconie?

onder andere:

- ambtelijke vertegenwoordiging in de erediensten;
- uitvoering van Heilig Avondmaalsdiensten;
- collecteren en het afhandelen van de collecte na de dienst;
- verzorgen van de bloemengroet
- bijwonen van vergaderingen (kerkenraad, wijkteam en CDC);
- organisatie gemeenteavond
- coördineren van kerktelefoon
- coördineren van hulpendienst

Naast deze praktische taken is de kerntaak van de diaconie: het bieden van diaconale ondersteuning aan hen die dat nodig hebben en ‘er te zijn voor die ander’. Dit kan in financiële zin, maar ook door het bieden van praktische hulp.

Naast de diaconale ondersteuning die we zelf kunnen bieden, hebben we als diaconie ook een doorverwijsfunctie. Hiertoe zijn we bekend met de sociale diensten van Dordrecht en Oud-Beijerland en eventueel met professionele organisaties, waarnaar we mensen, die dat nodig hebben, kunnen doorverwijzen.

Heeft u vragen, wilt u meehelpen of heeft u misschien zelf hulp nodig? Richt u zich dan tot de diakenen van onze kerk:

 

                                                                                            aftredend

Voorzitter                          : Rini de Moed                               (2022)

Penningmeester               : Teus van Blitterswijk                  (2023)

Secretaris                          : Martin van Vliet                           (2024)

Lid                                      : Albert Stooker                              (2025)

 

 

2633