kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

14 augustus 2022
10.00 Drs. G.J.H. Vogel, Oosterland
17.00 Ds. W.P. de Groot, Zoetermeer

21 augustus 2022
10.00 Drs. G.J.H. Vogel, Oosterland
17.00 Drs. A.J. van der Toorn, Leiden

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

vrijdag 12 augustus 2022 - Galaten 3:28

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

-- Galaten 3:28

138862
138862