kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

12 juli 2020
10.00 Drs. H. Raveling
Afscheid oudste kinderen zondagsschool
17.00 Drs. H. Raveling

19 juli 2020
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. Jac. Jongejan
Hendrik Ido Ambacht

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

woensdag 08 juli 2020 - Romeinen 6:10

Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God.

-- Romeinen 6:10

IMG_9405.JPG CIMG5874.JPG CIMG5672.JPG IMG_5585.JPG IMG_9392.JPG IMG_9390.JPG 89302
89302