kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

31 mei 2020
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

7 juni 2020
10.00 Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt
17.00 Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt

14 juni 2020
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

21 juni 2020
10.00 Drs. A.J. van der Toorn, Leiden
17.00 Drs. H. Raveling

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

vrijdag 29 mei 2020 - Galaten 5:24

Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

-- Galaten 5:24

IMG_9402.JPG IMG_9379.JPG IMG_9397.JPG IMG_5311.JPG IMG_9405.JPG WF2 - kopie.jpg 84694
84694