kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

3 juli 2022
10.00 Student R.B.J. van der Linden, Gorinchem en kerkelijk werker Dordrecht-Zuid
17.00 Student R.B.J. van der Linden, Gorinchem en kerkelijk werker Dordrecht-Zuid

10 juli 2022
10.00 Drs. C. van Atten, Leiden
17.00 Ds. W.P. de Groot, Zoetermeer

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

woensdag 29 juni 2022 - 2 Kronieken 20:6

HEER, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen u verzetten.

-- 2 Kronieken 20:6

136866
136866