kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

3 maart 2024
10.00 Prof. Dr. W. Maris, Apeldoorn
17.00 Prof. Dr. W. Maris, Apeldoorn

10 maart 2024
10.00 Ds. W.P. de Hek, 's-Gravendeel
16.00 Ds. A.G.M. Weststrate, Kapelle-Biezelinge

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

zondag 03 maart 2024 - Johannes 7:24

Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.

-- Johannes 7:24

164438
164438