kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

21 april 2024
10.00 Ds. J. Breman, Heteren
17.00 Ds. W.J.A. Ester, Rotterdam

28 april 2024
10.00 Ds. W.P. de Hek, 's-Gravendeel
17.00 Ds. W.P. de Hek, 's-Gravendeel

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

vrijdag 19 april 2024 - Romeinen 15:7

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

-- Romeinen 15:7

166969
166969