kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

2 april 2023
10.00 Ds. W.P. de Hek, 's-Gravendeel
17.00 Ds. L.J. Koopman, Capelle aan de IJssel
Start stille week

7 april 2023
19.30 uur Ds. W.P. de Hek, 's-Gravendeel
Goede Vrijdag

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

vrijdag 31 maart 2023 - Hebreeen 2:9

Wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.

-- Hebreeen 2:9

149556
149556