kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

31 maart 2019
10.00 Drs. W. den Hertog, Thailand
Zendingsdienst
17.00 Drs. H. Raveling

7 april 2019
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. G. J. H. Vogel
Dordrecht-Zuid

14 april 2019
10.00 Drs. C.J. van den Boogert
Elburg, Kampweekend
17.00 Drs. H. Raveling
Palmzondagdienst gezamenlijke met Herv. Gem. en Ger. kerk

19 april 2019
19.30 Drs. H. Raveling
Goede Vrijdag

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

maandag 25 maart 2019 - 1 Korintiers 13:12-13

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

-- 1 Korintiers 13:12-13

CIMG6241.JPG IMG_9395.JPG IMG_5311.JPG IMG_9394.JPG CIMG6243.JPG IMG_9383.JPG 62688
62688