kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

27 januari 2019
10.00 Drs. H. Raveling
m.m.v. de Ichthusband
17.00 Ds. Hordijk
Afsluiting Week van Gebed

3 februari 2019
10.00 Drs. H. Raveling
Voorbereiding Heilig Avondmaal
17.00 Ds. W.J.A. Ester
's-Gravenmoer

10 februari 2019
10.00 Drs. H. Raveling
Viering Heilig Avondmaal
17.00 Drs. H. Raveling
Viering Heilig Avondmaal + nabetrachting

17 februari 2019
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. S. Otten
Papendrecht

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

maandag 21 januari 2019 - Efeziers 6:10-12

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

-- Efeziers 6:10-12

006.JPG IMG_9394.JPG IMG_9374.JPG IMG_5311.JPG P4270116.jpg DSC03344.jpg 60903
60903