kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

20 oktober 2019
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 ds. J. Breeman, Zwijndrecht

27 oktober 2019
10.00 Drs. C.J. van den Boogert, Elburg
17.00 Drs. C.J. van den Boogert, Elburg
i.v.m. Hervormingsdag gezamenlijke dienst met Herv. kerk en Ger. kerk

3 november 2019
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. S. Otten, Papendrecht

6 november 2019
19.30 Drs. H. Raveling
Dankdag

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

vrijdag 18 oktober 2019 - Efeziers 3:14-16

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

-- Efeziers 3:14-16

IMG_9415.JPG IMG_9399.JPG IMG_9393.JPG IMG_9380.JPG IMG_9407.JPG IMG_9406.JPG 69164
69164