kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

7 augustus 2022
10.00 Ds. J. Markus, Hellouw
17.00 Ds. S. Dierx, 's-Gravendeel

14 augustus 2022
10.00 Drs. G.J.H. Vogel, Oosterland
17.00 Ds. W.P. de Groot, Zoetermeer

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

zondag 07 augustus 2022 - Leviticus 26:13

Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen.

-- Leviticus 26:13

138742
138742