kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

25 augustus 2019
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

1 september 2019
ds. C.J. Van den Boogert, Elburg ds. C.J. Van den Boogert, Elburg
ds. C.J. Van den Boogert, Elburg ds. C.J. Van den Boogert, Elburg

8 september 2019
10.00 Drs. H. Raveling
Startzondag
17.00 Drs. H. Raveling

15 september 2019
10.00 Drs. H. Raveling
Jubileumdienst ds. B. Witzier
ds. S. Otten, Papendrecht Drs. H. Raveling

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

vrijdag 23 augustus 2019 - Genesis 1:26-27

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

-- Genesis 1:26-27

IMG_9394.JPG IMG_9377.JPG P4270116.jpg IMG_9396.JPG IMG_9391.JPG IMG_9413.JPG 67247
67247