kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

23 januari 2022
10.00 Drs. G.J.H. Vogel, Oosterland
16.00 Ds. Dierx, 's-Gravendeel
Afsluitdienst gebedsweek in de CGK

30 januari 2022
10.00 Drs. C.J. van den Boogert, Elburg
Voorbereiding Heilig Avondmaal
16.00 Drs. H. Raveling, Hilversum

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

donderdag 20 januari 2022 - Hebreeen 2:18

Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

-- Hebreeen 2:18

20210501_164316.jpg 20210501_163631.jpg 20210501_163640.jpg 20210501_164258.jpg 20210501_173904.jpg 20210501_163643.jpg 129334
129334