Christelijke Gereformeerde Kerk te ’s-Gravendeel

Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

Volgende dienst 23 juni 10:00 Ds. W.P. de Hek 's-Gravendeel

Wie zijn wij?

Wij zijn een christelijke gemeente, midden op het dorp. We hebben een kleine 400 leden, van jong tot oud. Als gemeente maken we deel uit van het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kleinsten en zondagschool voor de kinderen tot 8 jaar. 

Wij nodigen u van harte uit de diensten met ons mee te maken, in de kerk of via de livestream op de website.

Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Naast de samenkomsten op zondag, zijn we op allerlei manieren actief.

Zo zijn er verschillende actieve Bijbelkringen in onze gemeente en is er een gebedsgroep.

Op woensdagochtend van 10.00-12.00 kunt in ons kerkgebouw terecht voor een kopje koffie of thee bij 'Break aan de Kreek'. Op zaterdag staan we met de koffiekar op de markt.

Als Ichthuskerk steunen we Guido en Evelin Groeneveld die in Girona (Spanje) een kerk zijn begonnen. Kijk eens op hun website via de volgende link https://grn.ciutatnova.cat/steun.

Door het jaar heen zijn er diverse inzamelacties en activiteiten. Misschien kent u ons wel van de heerlijke "seuters" op Koningsdag en tijdens de Feestweek van 's-Gravendeel.

Kerkdiensten

Er zijn elke zondag twee kerkdiensten. In deze kerkdiensten komen we tot God, tot elkaar en tot onszelf. Zo komen we innerlijk tot rust. In onze kerkdiensten staat de bijbel centraal.

De morgendienst begint om 10.00 uur en is vooral gericht op de beleving van ons geloof. De middagdienst begint om 17.00 uur en is meestal een ‘leerdienst’. In de middagdienst willen we vooral groeien in ons geloof.

Tijdens de morgendienst is er een crèche voor de allerkleinsten. Voor de kinderen van 4 – 6 jaar wordt tijdens een deel van de dienst de zondagsschool gehouden.

Gedurende de gehele middagdienst is er een zondagsschool voor de kinderen van 7 – 12 jaar. In al onze diensten bent u van harte welkom!

In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig voor extra geluidsondersteuning voor mensen met een gehoorapparaat.

Kerkdiensten

Agenda

23 juni 2024
10:00
Ds. W.P. de Hek
's-Gravendeel
17:00
Ds. W.P. de Hek
's-Gravendeel
30 juni 2024
10:00
Ds. W.P. de Hek
's-Gravendeel
17:00
Ds. C. Brouwer
Oud-Beijerland
7 juli 2024
10:00
Ds. W.P. de Hek
's-Gravendeel
17:00
Ds. W.P. de Hek
's-Gravendeel
14 juli 2024
10:00
Dr. B. Loonstra
Utrecht
17:00
Dr. B. Loonstra
Utrecht
21 juli 2024
10:00
Leesdienst
-
17:00
Ds. T. Meijer
Puttershoek
28 juli 2024
10:00
Leesdienst
-
17:00
Leesdienst
-
Jeugdwerk

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren hebben een eigen plek in de gemeente. Zodat ieder op zijn eigen niveau kan leren over onze Hemelse Vader.

Zit jij op de basisschool?
Tijdens de ochtenddiensten is er zondagsschool voor kinderen tot 8 jaar en tijdens de middagdiensten voor de oudere kinderen.

Ben jij tussen de 12 en 15 jaar?
Tijdens de middagdienst is er voor de jongeren van 12–15 jaar de jeugdclub Young Spirit. Hier kan je praten over het geloof en leeftijdsgenoten ontmoeten.

Ben je ouder dan 16?
Vanaf 16 jaar is er jeugdvereniging Petra. Hier komen jongeren samen om met elkaar te zingen, te kletsen en te discussiëren over een onderwerp met betrekking tot het geloof.

Catechisatie
Door de weeks is er voor alle jongeren vanaf 12 jaar catechisatie. Tijdens catechisatie krijg je les over de Bijbel.