kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

30 september 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. W.J.A. Ester
's-Gravenmoer

7 oktober 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

14 oktober 2018
10.00 Drs. H. Raveling
m.m.v. de Ichthusband
17.00 Ds. S. Otten, Papendrecht

21 oktober 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. W.J.A. Ester, 's-Gravenmoer

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

woensdag 26 september 2018
In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. -- Efeziers 1:7-8

IMG_9412.JPG IMG_9415.JPG IMG_9377.JPG IMG_9422.JPG CIMG5895.JPG IMG_9390.JPG 57814
57814