kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

26 mei 2019
10.00 Drs. H. Raveling
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
17.00 Drs. H. Raveling

30 mei 2019
09.30 Drs. H. Raveling
Hemelvaartsdag

2 juni 2019
10.00 Drs. H. Raveling, met medewerking van de Ichthusband
17.00 Ds. J. Breman, Zwijndrecht

9 juni 2019
10.00 Drs. H. Raveling. Pinksteren
17.00 Drs. H. Raveling

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

dinsdag 21 mei 2019 - Efeziers 3:20-21

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

-- Efeziers 3:20-21

IMG_9411.JPG IMG_9383.JPG 20150411_154225.jpg IMG_9375.JPG IMG_9414.JPG IMG_9422.JPG 64313
64313