kerk panorama

Interne vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Net als in de maatschappij, komt helaas ook binnen kerkelijke relaties (seksueel) misbruik voor. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel.

Hoe ingewikkeld openheid ook kan lijken, misbruik hoort niet in de doofpot. Veel kerken stellen daarom een interne vertrouwenspersoon (IVP) aan. Deze vertrouwenspersoon biedt mensen met een vraag of klacht een luisterend oor. Daarnaast werkt de IVP aan verbetering van de veiligheid binnen de kerkelijke relaties, door gedragsregels op te stellen en voorlichting te geven.

De Classis Dordrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft drie IVP’s benoemd. Hieronder vindt u/vind je hun namen, gezichten en contactgegevens. Want wordt het meer dan praten? Blijf er niet mee zitten! Zij luisteren naar uw/jouw verhaal en helpen u/jou graag verder.

Marjanne van Wijngaarden

Marjanne van Wijngaarden
wijnga18@zonnet.nl
0184-612680
06-2148 2736

Patricia van der Wiel – Meerkerk

Patricia van der Wiel – Meerkerk
patricia_meerkerk@hotmail.com
06-15488287 

Leen Huijser

Leen Huijser
la.huijser@solcon.nl
0184-416580
06-36562414

2176