kerk panorama

Zendingscommissie

Zending

De zendingscommissie wordt gevormd door enthousiaste mensen die de zending een warm hart toedragen.

Zending is het verkondigen van Gods woord onder andere bevolkingsgroepen. Via het zendingsbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn diverse medewerkers hier full time mee bezig in allerlei landen. Vaak gecombineerd met hulpverlening. Ook worden kerken in derde wereldlanden projectmatig ondersteund met financiën en onderwijs.

Het primaire doel van de commissie is om geld bijeen te brengen om de zendingswerkers op de diverse zendingsvelden in de wereld hun werk te laten doen.

Het secundaire doel is ook om gedurende de georganiseerde acties het onderling contact in de gemeente te stimuleren en zo de gemeenteopbouw te bevorderen.

Momenteel steunen we het zendingswerk in Thailand. Dit doen we via CGK Dienstenbureau en de stichting OMF. Kijk voor meer informatie op http//OMF.org/Nederland.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met:

Lisette Koomans (Voorzitter) 078-6733500

1325