kerk panorama

IKE

In ons evangelisatiewerk werken we nauw samen met andere kerken in ’s-Gravendeel. Om die samenwerking mogelijk te maken hebben we met elkaar de IKE opgericht.

De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie (IKE) wordt gevormd door de Protestantse Kerk Nederland (vertegenwoordigd door leden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente) en de Christelijke Gereformeerde Kerk.

Evangelisatieactiviteiten
Als kerkelijke gemeentens hebben we jaarlijks diverse activiteiten waarbij we het goede nieuws van Jezus Christus proberen te communiceren naar mensen die Jezus nog niet kennen.

We zijn immers geroepen om een missionaire gemeente te zijn: een kerk die van Jezus de opdracht/missie heeft gekregen om van Hem te getuigen, het evangelie te verkondigen en ‘alle volken tot zijn discipelen te maken’.

Deze missionaire roeping geldt primair de gelovigen in hun eigen dagelijks leven en in hun eigen netwerken (gezin, familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s, etc.). Daar zijn we primair geroepen tot een levensstijl die spreekt van onze verbondenheid met Jezus. We hebben niet alleen boodschap, maar we zijn het ten diepste zelf.

Als kerken gezamenlijk proberen we via allerlei evangelisatieactiviteiten gelegenheden te bieden waar belangstellenden kunnen ‘kennismaken’ met het christelijk geloof of in aanraking komen met Jezus en het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Deze activiteiten bieden gemeenteleden een kans om mensen uit hun netwerk mee naar toe te nemen of voor uit te nodigen.

Interkerkelijk (via de IKE) wordt een aantal activiteiten georganiseerd:

  • De Lichtjestocht (rond Kerst)
  • De kerstnachtdienst
  • De rozenactie (rond Pasen)
  • Passie van Pasen in concert
  • De Kick Off Sunday (in de feestweek, het evangelisatie-event in de feesttent)
  • De interkerkelijke Alpha-cursus (in het voorjaar)

Alle genoemde evangelisatieactiviteiten bevelen we van harte bij u aan om zelf meer zicht op Jezus Christus te krijgen of als mogelijkheid om anderen meer zicht op Jezus te geven!

Meer informatie: Jan van der Feest (ouderling toerusting en evangelisatie)

1311