kerk panorama

Gebedsgroep

De gemeentegebedsgroep komt 1x per 14 dagen bij elkaar in Ichthus, in de even weken. We bidden dan met elkaar voor alle zaken die de gemeente aangaan, varieerend van persoonlijke dingen die wij weten en of van anderen horen, tot algemene dingen zoals zondagschoolwerk, pastoraat, de taak die dominee en kerkenraad hebben, enzovoort.

We beginnen om 19.45 en streven ernaar rond 21.00 af te sluiten. Iedereen is welkom, ofwel om in stilte of hardop mee te bidden, ofwel om gebedspunten in te brengen.

1236