kerk panorama

Evangelisatiecommissie

Evangelisatie

Als gemeente zijn we geroepen om een missionaire gemeente te zijn: een kerk die van Jezus de opdracht/missie heeft gekregen om van Hem te getuigen, het evangelie te verkondigen en ‘alle volken tot zijn discipelen te maken’.

Deze missionaire roeping geldt primair voor alle gelovigen in hun eigen dagelijks leven en in hun eigen netwerken (gezin, familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s, etc.). Daarbij zijn we geroepen tot een levensstijl die spreekt van onze verbondenheid met Jezus. We hebben niet alleen een boodschap, maar we zijn het ten diepste zelf.

Daarnaast proberen we als kerk via allerlei evangelisatieactiviteiten gelegenheden te bieden waar belangstellenden kunnen ‘kennismaken’ met het christelijk geloof of in aanraking komen met Jezus en het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Deze activiteiten bieden gemeenteleden een kans om mensen uit hun netwerk mee naar toe te nemen of voor uit te nodigen.
Vanuit onze gemeente valt dan vooral te denken aan: de Marriage Course, gesprekskringen, Gein op het plein en andere op zich zelfstaande activiteiten.
Ook richten we ons op zaken binnen de kerk die in eerste instantie niet direct evangeliserend zijn, maar meer gericht zijn op ons eigen functioneren als gemeente ten opzichte van buitenstaanders.

Binnen onze gemeente is een kleine commissie samen gesteld om handen en voeten te geven aan de genoemde activiteiten. Dit alles gebeurt onder leiding van de evangelisatie ouderling.

De commissie bestaat uit: Rene Gelderblom, Lennard Bronswijk en Jan van der Feest.

Interkerkelijk werken we ook mee aan het organiseren van diverse activiteiten onder andere:

  •   De Lichtjestocht (rond Kerst)
  •   De kerstnachtdienst
  •   De rozenactie (rond Pasen)
  •   Passie van Pasen in concert
  •   De Kick Off Sunday (in de feestweek, het evangelisatie-event in de feesttent)
  •   De interkerkelijke Alpha-cursus (in het voorjaar)

Alle genoemde evangelisatieactiviteiten bevelen we van harte bij u aan als mogelijkheden om anderen meer zicht op Jezus te geven!

Voor meer informatie: neem contact op met evangelisatieouderling Jan van der Feest

Evangelisatie links: 
www.vragenovergeloven.nl
www.gelovenindekerk.nl
www.geloofengevoel
www.gelovenendoen.nl
www.alpha-cursus.nl
www.jezus.startkabel
www.evangelie.startkabel.nl
1383