kerk panorama

Bijbelkringen

Bijbelkringen seizoen 2021-2022

Binnen onze gemeente is de bijbelkring één van de bouwstenen om met elkaar Gods liefde voor ons leven steeds meer te leren ontdekken en om samen te oefenen ons christen-zijn in praktijk te brengen. Tijdens de bijeenkomsten ligt de focus op de ontmoeting met elkaar en het zoeken naar Gods wil voor ons leven door bijbelstudie, lofprijzing en gebed. De meeste kringen komen ongeveer 1 keer in de drie weken bij elkaar. De kringavonden zijn veelal op zondag- en woensdagavond en beginnen vaak rond 20.00 uur.

Ben jij nog niet bij een kring aangesloten, maar zou je dat wel graag willen of wil je meer weten? Meld je dan aan bij Marco Krijgsman. Email: mmkrijgsman@upcmail.nl Op de tafel in de hal van Ichthus liggen uitnodigingskaarten met de daarvoor benodigde informatie.

Nu de corona perikelen wat bedaard zijn willen we de reguliere kringen aanmoedigen weer bij elkaar te komen. De voorbereidingen van dit seizoen ‘21/’22 zijn door alle omstandigheden niet gebeurd, daarom doen we het volgende voorstel:

· De bestande reguliere kringen starten hun eerste bijeenkomst in de week van 10 t/m 16 oktober (voor de herfstvakantie) en gebruiken een studieboekje of kiezen onderwerpen naar eigen keuze.

· Bram en Jacqueline Korving starten een nieuwe jongerenkring. Behoor jij tot de jongeren? Meld je aan!

· Zou je liever wat anders willen in plaatst van je reguliere kring? Dan bieden we de volgende 2 kringen aan :

o Een kring die in het teken staat van lofprijs, aanbidding en gebed (1).

o Een verdiepingskring Geloofsvragen en of Wandelen met Bijbelverhalen (2)

(1) Ten opzichte van de bijbelkring zal de invulling van deze kring meer gericht zijn op zang, het loven van God, het komen in zijn aanwezigheid en met gebed, aangevuld met korte meditaties uit Gods Woord. Marco Krijgsman zal deze kring aansturen

(2a) Ten opzichte van de bijbelkring zal de invulling van deze kring toegespitst worden op Geloofsvragen; We gaan aan de hand van videofilmpjes in gesprek mbv vragen over Goed Leven, wat is dat eigenlijk volgens Bijbelse maatstaven? Thema's als 'goed leven', geweten, schaamte en verantwoordelijkheid komen aan de orde. De kring start in januari 2022, en omvat vier avonden of dagdelen.

(2b) Wandelen met Bijbelverhalen; we wandelen in kleine groepjes van 2-3 en bespreken een Bijbelverhaal m.b.v. vragen over het verhaal en de toepassing voor jouw leven. Start in Januari 2022 ( bij veel aanmeldingen mogelijk eerder). Voor de kringen 2a en 2b kun je je aanmelden via avisserromijn@gmail.com. Welkom!

 

Mvg

Werkgroep Kringenwerk

1483