kerk panorama.jpg

Ichthusbrief 25 september 2020 
Beste gemeenteleden,

 

Vallende blaadjes

Het is herfst. Dat hebben we afgelopen dagen wel gemerkt.

In de tuin hebben wij twee amberbomen staan (voor de kenners: de liquidambar styraciflua). Deze bomen zijn echt de trots op de tuin. Ze schitteren, want de bladeren zijn prachtig. Nu in de herfst laten de amberbomen helemaal hun fantastische kleuren zien: verschillende herfsttinten, die veranderen van scharlaken en diep karmijnrood naar oranje en geel! Hoe lyrisch kan je over een boom zijn… Maar over enkele weken hebben de bomen al hun bladeren laten vallen.

 

Vallende blaadjes stemmen sommige mensen tot somberheid. De vallende blaadjes staan symbool voor de vergankelijkheid; niets is bestendig hier op aarde.

In Psalm 1 vers 3 (HSV) staat: “Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet zal gelukken”.

 

In welke vertaling we het ook lezen - verwelken van loof (NBG), verdorren van bladeren (NBV) of afvallen van bladeren (HSV) -, het gebruikte beeld is hetzelfde. Het laat ons zien, dat dit iets bijzonders is: Iedere loofboom laat op zijn tijd zijn blad vallen. Het blad wordt hier gebruikt als een beeld van het menselijk leven. Wij verdorren en vallen allemaal als een blad af. De natuur toont onze levensloop: groeien – bloeien – sterven.

De Psalmist heeft het echter over een boom, waarvan het blad niet afvalt. Dit is een beeld van het nooit stervende leven. Al het leven op aarde is aan de dood onderworpen. Maar het leven, dat uit God is, is voor de eeuwigheid bestemd en zal daar volkomen zijn, waar de dood niet meer heerst.

Als je dichtbij God en Zijn Woord leeft, zal je zijn als een gezonde boom, die zijn bladeren niet laat vallen en vrucht draagt. God kent je en zal voor je zorgen.

Dus als we de blaadjes zien vallen – letterlijk of figuurlijk – mogen we ons dat beseffen!

 

Rondom de kerkdiensten (zondag 27 september 2020)

Zondag a.s. hoopt ons in beide diensten onze oud-predikant ds. C.J. van den Boogert uit Elburg voor te gaan.

In de ochtenddienst om 10:00 uur willen we luisteren naar Exodus 34:5-7 en Mattheüs 21:23–32, onder het thema “Iemand had twee zonen”.

 

In deze ochtenddienst zijn in de kerkzaal uitgenodigd:

·      Op alfabetische volgorde van de achternamen in de ledenlijst worden de volgende gemeenteleden uitgenodigd: fam. Koops t/m fam. De Zeeuw;

·      Iedereen die niet over Livestream beschikt;

·      Alle gezinnen waarvan kinderen naar de Kinderoppas gaan en/of Groep 1 van de Zondagschool.

 

In de middagdienst - de gezamenlijke dienst om 17:00 uur - willen we luisteren naar Leviticus 16:1–10 en 1 Johannes 1:5–2:2, onder het thema “Dienst der verzoening”.

In de middagdienst is iedereen van harte uitgenodigd.

 

Belijdenisdienst - zondag 4 oktober 2020

Volgende week zondag hopen we weer een (extra) feestelijke dienst te hebben. Maar liefst acht jongeren hopen dan belijdenis van hun geloof te doen:

-          Lotte van der Beek

-          Stefan van den Berg

-          Eline Havelaar

-          Arco Koomans

-          Babeth Koomans

-          Jeroen van Waardenburg

-          Nicole van Waardenburg

-          Anouck de Zeeuw.

 

Voorzangers en Voorlezers gezocht (herhaalde oproep!)

Enkele weken geleden deden we in de Ichthusbrief een oproep voor Voorzangers en Voorlezers (Schriftlezer/lector).

Enerzijds is er de wens vanuit de gemeente voor een vorm van meer participatie in de eredienst, maar anderzijds is het aantal aanmeldingen tot nu toe helaas nog heel beperkt gebleven... Dat maakt het lastig om een rooster te maken, waarin niet iedereen iedere week aan de beurt is.

Om de participatie en betrokkenheid van de gemeente in de erediensten te vergroten willen we de Voorzang en Schriftlezingen toevertrouwen aan de breedte van de gemeente: jong en oud, vrouw en man, doop- en belijdend lid!

Hou je van zingen en verlang je ernaar God groot te maken met de gemeente? En/of ben je bereid om eens per enkele weken de Schriftlezing te verzorgen? Neem dan contact op met ds. Mans Raveling: predikant@cgkgravendeel.nl

En voor degene die misschien nog twijfelt…: Lees eens 1 Korintiërs 14:26 ????

 

Uitnodigingsbeleid ochtenddiensten in oktober

Momenteel wordt tweewekelijks in de ochtenddiensten afwisselend de helft van de gemeente uitgenodigd. Op alfabetische volgorde van de achternamen in de ledenlijst worden de volgende gemeenteleden uitgenodigd:

zondag 4 oktober 2020           fam. Aarse t/m fam. Koomans

zondag 11 oktober 2020         fam. Koops t/m fam. De Zeeuw

zondag 18 oktober 2020         fam. Aarse t/m fam. Koomans

zondag 25 oktober 2020         fam. Koops t/m fam. De Zeeuw

 

Benadrukt wordt dat iedere week uitgenodigd zijn:

·      Iedereen die niet over Livestream beschikt;

·      Alle gezinnen waarvan kinderen naar de Kinderoppas gaan en/of Groep 1 van de Zondagschool.

 

Kerkenraadsvergadering

Woensdagavond a.s. vergadert de kerkenraad. Er is er dan geen Inloopkwartier. Voor dringend te bespreken zaken kan contact worden opgenomen met de (demissionair) scriba.

In de kerkenraadsvergadering vindt de overdracht plaats van de afgetreden ambtsdragers naar de bevestigde ambtsdragers en zal besloten worden over de wijk- en taakverdeling.

 

Generale Synode
Volgende week zou de derde zittingsweek van de Generale Synode gehouden worden. Door de zorgwekkende ontwikkelingen in ons land rondom het coronavirus heeft men besloten de derde zittingsweek opnieuw uit te stellen. Alleen op dinsdag 29 september a.s. zal er twee dagdelen zitting gehouden worden om een aantal urgente dossiers te bespreken. Voor deze zittingsdag wordt uw en jouw gebed gevraagd.

 

Online

De kerkdiensten zijn online mee te beleven via:

- de livestream: https://www.youtube.com/channel/UCQs9cRSc6fTSFcukwdQs_Dg/live

- Kerkomroep: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11101

- of via de kerktelefoon of de links op de website www.cgkgravendeel.nl of de Scipio App.

 

Maatregelen in en rondom de kerkdiensten in de kerk:

1.    Blijf thuis bij verkoudheid en/of koorts.

2.    Volg de RIVM-richtlijnen: geen handen geven, niezen in elleboog en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

3.    Desinfecteer de handen bij de desinfectiezuil bij de ingang van het kerkgebouw.

4.    Bij de ingang staan coördinatoren. Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op.

5.    De garderobe is gesloten; neem jassen mee de (kerk-)zaal in.

6.    Houdt tussen andere gezinnen/personen drie legen stoelen naast je (m.u.v. kinderen t/m 12 jaar); dit is 1,5 meter afstand.

7.    Samenzang is helaas niet mogelijk.

8.    Beperk het toiletgebruik in het kerkgebouw.

9.    Als de dienst is afgelopen: De buitenste vakken verlaten als eerste de kerkzaal en het middenvak als laatste.

 

Tot slot

Psalmen geven een stuk zekerheid, maar ze geven ook woorden aan wanhoop en onzekerheid. In het begin van deze Ichthusbrief verwezen we naar slechts een paar woorden uit één vers uit Psalm 1. Misschien is er wel een hele prekenserie aan Psalm 1 te wijden…

Hierbij een gedeelte van Psalm 1, gezongen in een versie van Sela, https://www.youtube.com/watch?v=foJuHv49Ddo:

 

Welzalig de man die niet wandelt,

in de raad der goddelozen.

Die niet staat op de weg der zondaars,

noch zit in de kring der spotters,

maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft.

En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen.

Die zijn vrucht geeft, op tijd,

welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

 

 

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

 

Menno van der Hoek

(demissionair) scriba

 

Christelijke Gereformeerde Ichthuskerk - ’s-Gravendeel

Postbus 5261

3295 ZK  ’s-Gravendeel

tel. 078 - 683 5894

e-mail scriba@cgkgravendeel.nl

 IMG_9414.JPG WF3 - kopie.jpg DSC03347.jpg IMG_9379.JPG IMG_9375.JPG IMG_9407.JPG 7122