kerk panorama.jpg

Leesrooster ter voorbereiding Heilig Avondmaal

Onderstaande tekst is ook te downloaden als pdf, klik hier.

Maandag 3 februari        Lezen Genesis 1:26 – 2:4
Het scheppingswerk is voltooid! De zevende dag, de dag van rust, is de dag waarop alles tot haar doel komt. De Here die woont bij de mensen, wandelt met de mensen, en geniet van al het goede dat Hij geschapen heeft. Iemand schreef eens dat dit de grote boodschap is van de Bijbel: God wil wonen bij de mensen. De Drie-enige God die Zijn liefde openstelt voor Zijn schepping en in het bijzonder voor de mensen. God wil wonen bij de mensen. Hij wil wonen ook in jou. Laat die woorden maar door je hoofd gaan vandaag: God wil bij mij wonen!

Dinsdag 4 februari        Lezen Genesis 3:1-13; 22-24
Het begon allemaal zo mooi en zo goed. Alles was in harmonie en vrede met elkaar. Daar komt in één grote klap verandering in. Adam en Eva maken zich los van God door een weg te kiezen die God verboden had. Ja, Gods bedoeling met de wereld en de mensen blijft staan. Hij wil wonen bij de mensen. Maar door de zonde is dit onmogelijk geworden en is Hij genoodzaakt de mens uit de tuin weg te sturen. Ja, God wil bij ons wonen, maar Adam en Eva rennen weg van God. Ervaar je dat zelf ook weleens dat je ver weg bent van de Here? Spreek het maar naar Hem uit vandaag.

Woensdag 5 februari        Lezen Exodus 29:44-46
God laat de mensen niet maar wegrennen, maar gaat achter ze aan. Zo houdt de Bijbel niet op bij Genesis 3, maar gaat de Here door. Hij roept Abraham, gaat Zijn weg met Isaak en Jakob. Vervolgens redt Hij het volk Israël op een machtige manier uit de slavernij van Egypte. Bij de berg Sinaï sluit God Zijn verbond met het volk en draagt Hij hen op om de tabernakel, de tent van ontmoeting, te maken. De hele tabernakel straalt iets van Gods heiligheid uit, maar ook van Zijn nabijheid. Heel bijzonder zegt de Here het hier in vers 45: ‘Ik zal te midden van Israël wonen.’ God gaat achter de mensen aan, want Zijn plan en doel staat vast: Ik wil wonen bij de mensen! Wat vind je ervan dat ook al dwaal je bij God vandaan, Hij je niet loslaat, maar achter je aan gaat?

Donderdag 6 februari        Lezen Johannes 1:14-18
Op een hele bijzondere manier beschrijft Johannes wie de Here Jezus is. Hij is het Woord van God en Hij heeft bij ons gewoond. Letterlijk staat hier: Hij heeft onder ons getabernakeld. Die plek in het Oude Testament waar een zondig mens de Heilige God kon ontmoeten, wees al vooruit naar de Here Jezus. Wij hoeven niet naar een tent te gaan om God te kunnen ontmoeten. In de Here Jezus die onze tabernakel is, mogen we tot God naderen en Hem ontmoeten. Ondanks je zonden wil God bij je wonen en door de Here Jezus Christus kan Hij weer bij je wonen!

Vrijdag 7 februari        Lezen Handelingen 2:1-4
De Here zet niet maar een tentje op naast jouw leven om zo met je te kunnen leven. Met Pinksteren zien we dat God door Zijn Geest in onze harten woont. Dichterbij kan niet! In de Bijbel zien we zo Gods reddingsplan steeds verder ontvouwen. Gods doel met de wereld steeds verder in vervulling gaan: God wil wonen bij mensen. Door het werk van Jezus Christus, door Zijn Kruis en Opstanding, woont de Heilige Geest nu in het hart van eenieder die in Christus gelooft! Zeg het vandaag maar tegen jezelf: Gods Geest woont in mijn hart!

Zaterdag 8 februari        Lezen Openbaring 21:1-4
Deze week hebben we Gods plan zien ontvouwen en Zijn liefde en trouw geproefd in het zoeken van mensen en het wonen bij en in mensen. Hoe mooi en bemoedigend dit ook is, door de gebrokenheid in deze wereld en door de zonde in onze harten, zien we het zo vaak niet. Maar eens komt de dag, zegt Openbaring 21 dat Gods reddingsplan voltooid is en dat werkelijkheid wordt wat God al vanaf dag 1 van deze wereld wilde: wonen bij de mensen! Dat die reddingsplan en eeuwige toekomst ook voor jou is, wil Hij je morgen laten proeven. Alles heeft Hij er aan gedaan, zodat we Zijn kinderen kunnen worden!IMG_9379.JPG P4270136 (2).jpg IMG_9422.JPG IMG_9407.JPG P4230100.jpg IMG_9406.JPG 3377