kerk panorama.jpg

Ichthusbrief 20 november 2020

’s-Gravendeel, 20 november 2020

Betreft: Ichthusbrief 20 november 2020

 

 

Beste Gemeenteleden                                                                                                                                                                                                                                   

 

Rondom de kerkdiensten - zondag 22 november 2020

Zondag a.s. hoopt ons in ochtenddienst ds. Mans Raveling voor te gaan en in de middagdienst ds. Breman uit Zwijndrecht.

In de ochtenddienst om 10:00 uur willen we luisteren naar Deuteronomium 34:1-12 onder het thema ‘Licht aan de Horizon’.

Zondag is het eeuwigheidszondag en staan we in de ochtenddienst stil bij de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

In het bloemstuk staat dit jaar ‘licht’ centraal als symbool voor het Licht van Christus en dat we door Hem uitzicht hebben op een eeuwig leven in het Licht bij God. Ter nagedachtenis aan de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden zullen er kleine kaarsen worden aangestoken als teken dat hun leven geborgen is in Christus.

Om de verbondenheid met elkaar en het Licht van Christus te onderstrepen hebt u in de afgelopen week een kaartje met een kaarsje ontvangen die u tijdens de dienst kunt aansteken.

 

In de middagdienst om 17:00 uur willen we luisteren naar Exodus 33:1-11 en Openbaring 21:1-3 onder het thema ‘Hij is het Die ons zijn vriendschap biedt..’.

 

Uitnodigingsbeleid van beide diensten:

In navolging van de afgelopen weken zal ook de komende zondag maar 30 bezoekers aanwezig mogen zijn tijdens een eredienst. Medewerkers, predikant en kerkenraad worden hier niet in meegeteld.  

Voor de ochtenddienst zijn uitgenodigd:

-         Naaste gemeenteleden en gasten van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar ons zijn ontvallen. Zij hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

-         Gemeenteleden die niet over livestream beschikken.

Gezien het aantal gemeenteleden die voor deze dienst zijn uitgenodigd zijn er nog enkele plaatsten beschikbaar voor partners en overige gezinsleden van de medewerkers aan deze dienst. Gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen wel vooraf aanmelden wie hier gebruik van zouden willen maken. Vol is vol.

 

Onder dezelfde condities als afgelopen zondag, is er tijdens de ochtenddienst wel zondagsschool voor de kinderen van groep 1. Met de ouders is afgesproken dat zij hun kinderen aan het begin van de dienst naar Ichthus zullen brengen en aan het eind van de dienst weer ophalen.

De zondagsschool zal gedurende de gehele dienst in Ichthus zijn.

 

Aan de bezoekers wordt dringend geadviseerd een mondkapje te gebruiken bij binnenkomst tot op de zitplaats. Ook bij vertrek wordt gevraagd weer een mondkapje te gebruiken. 

 

Voor de middagdienst hanteren we een inschrijvingsbeleid. Gemeenteleden die niet over de Livestream beschikken zijn sowieso welkom. Voor de overige beschikbare plaatsen kan men zich bij de scriba inschrijven tot zaterdagmiddag 12.00 uur.

Mochten er meer inschrijvingen zijn dan de beschikbare plaatsen, zal de scriba contact opnemen met de betreffende gemeenteleden.   

Ook hier geldt het gebruik van een mondkapje.

Tijdens de middagdienst is er zondagsschool voor de groepen 2 en 3.

 

Jeugdwerk:

Catechisaties : de komende week gaan de catechisaties gewoon door.

Young Spirit  : Afgelopen week zijn de leden van Young Spirit na de morgendienst online bij geweest. Dit was een succes. Komende zondag zullen de jongeren 

                       opnieuw online bij elkaar komen. Details worden via de WhatsApp groep gecommuniceerd met de jongeren. 

Petra            : Zij komen online bij elkaar.  

 

Zondag 29 november

Zondag 29 november is de ochtenddienst een doopdienst. In deze dienst zal Jente, dochter van onze nieuwe leden Frans en Jeanine Bezemer worden gedoopt. Voor deze dienst zullen naaste familieleden en gasten worden uitgenodigd.

 

De kerkdiensten zijn online mee te beleven via:

·      de livestream: https://www.youtube.com/channel/UCQs9cRSc6fTSFcukwdQs_Dg/live  

·      Kerkomroep: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11101 

·      of via de kerktelefoon of de links op de website www.cgkgravendeel.nl of de Scipio App.

 

Maatregelen in en rondom de kerkdiensten in de kerk:

1.  Blijf thuis bij verkoudheid en/of koorts.

2.  Volg de RIVM-richtlijnen: geen handen geven, niezen in elleboog en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

3.  Desinfecteer de handen bij de desinfectiezuil bij de ingang van het kerkgebouw.

4.  Bij de ingang staan coördinatoren. Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op.

5.  De garderobe is gesloten; neem jassen mee de (kerk-)zaal in.

6.  Houdt tussen andere gezinnen/personen drie legen stoelen naast je (m.u.v. kinderen t/m 12 jaar); dit is 1,5 meter afstand.

7.  Samenzang is helaas niet mogelijk.

8.  Beperk het toiletgebruik in het kerkgebouw.

9.  Als de dienst is afgelopen: De buitenste vakken verlaten als eerste de kerkzaal en het middenvak als laatste.

 

Beroepingswerk ds. Mans

Zoals meegedeeld in ons kerkblad Ontmoeting zijn er meerdere beroepingscommissies in gesprek geweest met onze predikant. Dit heeft op dit moment geresulteerd dat 2 gemeenten een beroep op hem hebben uitgebracht. 

Hoewel op verschillende internetsites een vroegere datum circuleert heeft ds. Mans van de CGK/GKV gemeente in Hilversum op 11 november formeel de beroepingsbrief ontvangen. Als kerkenraad hadden we dit afgelopen zondag moeten meedelen aan de gemeente. Helaas is dit niet gebeurd, waarvoor onze oprechte excuses.

Afgelopen dinsdag 17 november heeft ds. Mans ook de beroepingsbrief van de CGK gemeente van Noordscheschut ontvangen.

Gezien de bijzondere tijd waarin we leven en dat er wellicht nog meer beroepen zullen volgen, hebben ds. Mans en Agnes tot half december de tijd gekregen een besluit te nemen.

Ook onze kerkenraad heeft aan ds. Mans laten weten dat we hem niet graag zien vertrekken. Bij het aannemen van zijn beroep naar ’s-Gravendeel eindigt hij zijn brief (14-01-2016) met ‘We zien met vreugde en enthousiasme uit naar de periode die voor ons ligt. Een periode waarin we aan elkaar verbonden zullen worden en waarin we samen mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. Dit in vertrouwen dat de Here die roept trouw is en zijn belofte gestand doet (1 Tessalonicensen 5:24). Laten we in dit vertrouwen als gemeente biddend om Mans en Agnes heen staan.

Als gemeentelid kunt ook in uw persoonlijk gebed voor hem bidden, een kaartje sturen of op andere wijze laten blijken dat u meeleeft met Mans en Agnes. 

 

Adventskalender

We leven helaas nog steeds in tijden dat we fysieke afstand moeten bewaren. Om ondanks deze afstand toch verbonden met elkaar de adventstijd door te gaan, willen we u een adventskalender aanbieden. Het betreft de adventskalender ‘Geef Licht’ uitgegeven door de PKN. Helaas is het, vanwege beperkte oplage, niet mogelijk deze kalender voor de hele gemeente te bestellen. Daarom zal de kalender digitaal worden verstrekt in de Scipio app en als bijlage bij de Ichthusbrieven. Voor wie toch graag een papieren versie wil, kan deze hier gratis bestellen: https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender 

Net als in het voorjaar met de Bijbelpodcast De Verbinding hopen we met deze Adventskalender elke dag een moment van verbinding te beleven door samen te lezen, te luisteren en te bidden.

 

IKE Oproep

In deze bijzondere tijd zitten we iets vaker binnen dan andere jaren. Het is voor veel mensen ook een lastige tijd. Daarom willen we als IKE in december alle bewoners van ’s-Gravendeel een bemoedigende brievenbusgroet sturen met een uitnodiging tot het bijwonen van de kerstnachtdienst via een live stream.

Vindt u/jij het wel fijn om een leuk klusje te doen en even lekker buiten uit te waaien?  Dan zijn we naar u/jou op zoek!

Wat is de bedoeling:

We zoeken mensen die de brievenbusgroet in de eerste twee weken van december in elkaar willen zetten (Kaart samen met een kaarsje in een zakje met plakstrip doen) en deze groet dan vervolgens in de week van 12 - 18 december huis aan huis willen bezorgen.

We hebben kleine bezorgwijken (rond 50 adressen) en wat grotere wijken (rond 100 adressen)

Uiteraard zorgen wij ervoor dat de benodigde materialen op tijd bij u/jou bezorgd worden.

Wilt u/jij de actie ondersteunen en meehelpen om een lichtje in het dorp te verspreiden?

Neem dan voor meer info en aanmelden contact op met:Jeanette Baars, tel.: 06-26590160 of mail: jeanet@online.nl  

 

Ds. Dierx

Afgelopen zondag is ds. S. Dierx bevestigd en heeft hij aansluitend intrede gedaan als predikant bij de Hervormde Gemeente ‘s-Gravendeel. Namens onze gemeente is ds. Mans Raveling aanwezig geweest en heeft mede namens onze Gereformeerde broeders en zusters ds. Dierx welkom geheten. We wensen via deze weg de Hervormde Gemeente een hartelijke felicitatie, wijsheid en zegen met deze verbinding tussen predikant en gemeente.  

 

Kerstmagazine

Denkt u allen nog aan het mooie initiatief van de zendingscommissie die dit jaar een

kerstmagazine willen uitgeven en die u kunt bestellen.

Het kerstmagazine is voor alle leeftijden, er wordt aan jong en oud gedacht. Leuk om zelf te lezen of om cadeau te geven aan familie, vrienden of collega’s buiten de kerk.

Het kerstmagazine kost € 5,- en de opbrengst gaat 100% naar de zending.

Uw/jouw bestelling kan worden doorgemaild naar: zendingscommissie.ichthus@gmail.com

of bellen naar:

Martine Baijens   T. 06 - 52 31 13 73
Esther Aarse       T. 06 - 24 69 37 27
 

Geheugensteuntje

Inleverdatum informatie voor Ontmoeting is maandag 23 november tot 20.00 uur.

 

 

Met vriendelijke groet

 

Lucas Stoter

Scriba

 

Christelijke Gereformeerde Ichthuskerk

Postbus 5261

3295 ZK ’s-Gravendeel

Tel.: 078-6732179

e-mail: scriba@cgkgravendeel.nl

DSC06964.JPG IMG_5585.JPG IMG_9380.JPG IMG_9401.JPG CIMG5672.JPG IMG_9407.JPG 9684