kerk panorama.jpg

Ichthusbrief 20 maart 2020

Steeds meer mensen zijn in de afgelopen week getroffen door de gevolgen van het coronavirus. De maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus houden ons allemaal in de greep.

Vanuit de kerkenraad willen we hierbij meedelen wat dit betekent voor onze gemeente.

 

Rondom de kerkdiensten

Na een evaluatie van de diensten van afgelopen zondag heeft de kerkenraad besloten om ook zondag a.s. om 10:00 en 17:00 uur kerkdiensten te houden, echter zonder aanwezigheid van de gemeente (m.u.v. enkele kerkenraadsleden).

De lokale overheid doet namelijk een dringend beroep om kerkdiensten en andere activiteiten tijdelijk zo vorm te geven, dat mensen daarvoor niet fysiek samen hoeven te komen.

 

We zouden het fijn vinden als u en jij thuis met ons de diensten kunnen meebeleven via:

- de livestream:                                  https://www.youtube.com/channel/UCQs9cRSc6fTSFcukwdQs_Dg/live 

- Kerkomroep:         http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11101 

 

Zondag jl. is na de ochtenddienst de geluidstechniek van de livestream aangepast, waardoor we in de middagdienst een livestream hadden met aanmerkelijk betere geluidskwaliteit. Daar hopen we zondag a.s. ook weer op!

Ds. Mans Raveling hoopt de komende weken in alle diensten voor te gaan.

 

(Indien iemand in uw omgeving niet over internet of kerktelefoon beschikt, kan bijvoorbeeld verwezen worden naar een kerkdienst om 10:00 uur op Groot Nieuws Radio of een tv-kerkdienst om 09:20 uur op NPO 2.)

 

De collecte kan overgemaakt worden op de bankrekening van de kerk: NL97 RABO 0323 000 452. Vermeld dat bijvoorbeeld als volgt: “collecte xx-xx-2020”.

Indien een collecte bestemd is voor de diaconie of als u een gift wilt overmaken voor het werk van de diaconie, dan kan dit naar de bankrekening van de diaconie: NL18 RABO 0323 0596 86.

 

Voor de kinderen

Ds. Mans Raveling probeert elke week een kleurplaat te vinden die past bij het Bijbelgedeelte dat die zondag centraal zal staan. De kleurplaten zullen te vinden zijn op onze website www.cgkgravendeel.nl onder het kopje “Nieuws”. Met deze kleurplaten hopen we dat onze kinderen zich meer betrokken voelen bij de (online-) diensten. Daarbij zijn de kleurplaten ook voorzien van een bemoedigende tekst, wat ze geschikt maakt om niet alleen in te kleuren, maar ook om weg te geven. Zo kunnen we de ander laten zien dat we hen, ook in crisistijd, niet vergeten!

 

Daarnaast is er op internet een superleuk wekelijks online programma voor de kinderen: https://creatiefkinderwerk.nl/corona/wekelijks-online-programma-voor-de-zondag

Deze week gaat het in dit programma over “delen”. In het Bijbelverhaal van zondag a.s. moeten Abram en Lot leren delen. Er is daarvoor een uitgebreide video van het Bijbelverhaal beschikbaar, er zijn leuke opdrachten en spellen om thuis te doen, een creatief gebedsidee en liedjes, die iets met het Bijbelverhaal te maken hebben.

 

Gemeenteactiviteiten

Alle activiteiten in het kerkgebouw, in Reflex en groepsactiviteiten bij gemeenteleden thuis komen tot nader bericht te vervallen.

Ook de viering van 125 jaar CGK ’s-Gravendeel op 4 april a.s. wordt uitgesteld.

 

Omzien naar elkaar

Ouderen, zieken en gemeenteleden met weinig familie kunnen zich in deze tijd (extra) eenzaam voelen. Wegens de maatregel van “social distancing” is een bezoek in deze periode echter niet gewenst. Vanuit het pastoraat zijn daarom afgelopen week al meerdere telefoongesprekken met ouderen gevoerd.

•    Ds. Mans Raveling is beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten. Hij is te bereiken op telefoonnummer 078 – 842 5117.

•    U/jij kunt ook contact opnemen met de leden van het Wijkteam (zie Gemeentegids pag. 8) voor een gesprek (per telefoon) of om iemand te noemen die een pastoraal of diaconaal gesprek kan gebruiken.

•    Hebt u/jij praktische hulp nodig of kunt u/jij die bieden? Neem dan contact op met de Hulpendienst (Gem.gids pag. 10) of de diaconie (Gem.gids pag. 7).

 

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen daarom ook uw en jouw inzet dat ook in deze periode te realiseren: Houdt regelmatig contact met elkaar!

Dit kan op verschillende manieren:

•    Telefoon. Misschien gebruiken we de telefoon tegenwoordig vooral om afspraken te maken, maar het is natuurlijk een prachtig middel om met iemand te praten en daar de tijd voor te nemen.

•    Een kaartje in de brievenbus of een e-mail. Een mooie kaart met een bemoedigende krabbel of een mooie tekst. Schrijf iets wat u/jij zelf zou willen ontvangen!

•    Berichten/chatdiensten. Met Sms, Messenger, Whatsapp of andere chatdiensten kunt u/jij berichten sturen. Even een kleine krabbel om iemand sterkte te wensen, een emoji als opsteker of een uitgebreider vraag en antwoord.

•    Skype, Facetime en andere videodiensten. Ideaal omdat u ook iemand kunt zien. Met iedere smartphone kunt u/jij contact leggen en laten zien dat u de ander niet vergeet.

 

Een speciale oproep aan al onze jongeren…: Neem deze week eens contact op met iemand uit de gemeente van 75 jaar of ouder. Weet dat je telefoontje erg gewaardeerd zal worden!

 

Verder zijn we op zoek naar (andere) online activiteiten. Alle ideeën zijn van harte welkom!

 

Kerkblad Ontmoeting

Een ander communicatiemiddel is ons kerkblad Ontmoeting. De kopij voor de Ontmoeting van de maand april kan tot maandagavond a.s. 20:00 uur ingeleverd worden bij de redactie.

 

Tot slot

Vrijdag 27 maart a.s. verwachten we weer een update te kunnen geven.

Indien er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met de scriba.

 

We hopen zondag a.s. als broers en zussen in het geloof toch het gemeente-zijn te beleven, door de kerkdiensten te bekijken, te beluisteren. Dit doen we in afhankelijkheid van God, onze Vader, in een tijd dat alles zucht tot aan die dag dat de aarde vol zal zijn van de glorie van Zijn Naam!

CIMG5669.JPG DSC06964.JPG IMG_9413.JPG CIMG6243.JPG IMG_9399.JPG DSC03273.JPG 3967