kerk panorama.jpg

Ichthusbrief 13 maart 2020

Coronavirus: Kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten (13 maart 2020)

12 maart jl. heeft de Rijksoverheid voor geheel Nederland extra maatregelen geadviseerd, om hiermee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuisblijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. Hierdoor kan de zorg voor patiënten beter gewaarborgd blijven.

 

Ook wij, als Christelijke Gereformeerde Ichthuskerk in ‘s-Gravendeel, moeten daarin onze verantwoordelijkheid nemen.

De te nemen maatregelen hebben de volgende impact op onze kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten:

 

D.V. zondag 15 maart a.s. worden om 10:00 en 17:00 uur de kerkdiensten gehouden.

Gezien de ontwikkelingen en het advies vanuit de Rijksoverheid wordt verzocht om deze kerkdiensten THUIS mee te beleven via video- en audio-mogelijkheden:

 

- via de livestream: https://www.youtube.com/channel/UCQs9cRSc6fTSFcukwdQs_Dg/live

- via Kerkomroep:   http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11101

- of via de links van de livestream of Kerkomroep op deze website.

 

Indien u/jij toch een kerkdienst in de kerkzaal wilt bijwonen, geldt:

1. Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts;

2. Blijf thuis indien u/jij zich tot de groep “kwetsbare personen” rekent;

3. De kerkzaal is toegankelijk voor maximaal 100 personen.                                            

    (bij meer bezoekers kan in de grote zaal van Ichthus meegekeken en geluisterd worden)

 

Tevens is er zondag a.s. geen:

-   oppas

-   Zondagsschool                                                                                                

-   Young Spirit                                                                                                      

-   Petra

-   koffiedrinken.

 

De verkiezing van nieuwe ambtsdragers van zondag a.s. is uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

 

De Koffieochtend van Onderling Contact van woensdag 18 maart a.s. gaat niet door.

 

De geplande Gemeenteavond van vrijdag 20 maart a.s. is eveneens uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

 

 

Doordat sommigen in onze gemeente nu wellicht wat meer in een isolement komen, vragen we u en jou om ook eens te bellen met deze doelgroep in uw/jouw omgeving.

 

Dit zijn de maatregelen voor de komende week. Vrijdag 20 maart a.s. verwachten we een update te kunnen geven.

Indien er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met de scriba

 

Tot slot: Er staat geschreven “Wees waakzaam en bid onophoudelijk”. Onze gebeden zijn voor de zieken, de zorgprofessionals en de overheden/instanties die betrokken zijn bij de bestrijding van het virus. In het vertrouwen dat God zijn schepping regeert.

P4230089.jpg IMG_9385.JPG DSC03269.JPG DSC03263.JPG IMG_9383.JPG IMG_5585.JPG 6135