kerk panorama.jpg

Vraag om pleeggezinnen

Geachte heer/mevrouw,

Als er problemen zijn bij het opgroeien/opvoeden, worden die zoveel mogelijk thuis en met het gezin opgelost. Soms lukt dat niet, of is de situatie zo ernstig dat het beter is als de kinderen (deels of tijdelijk) ergens anders verblijven. Een vervangende gezinssituatie is dan nodig, een pleeggezin is dan een goed alternatief.

Wij, Enver pleegzorg, willen graag voor ieder kind een passend pleeggezin vinden. Een gezin waar het kind voldoende (aanvullende) zorg en aandacht ontvangt. Waar hij/zij zolang kan blijven als nodig is.

Momenteel hebben wij te weinig pleeggezinnen om aan alle vraag/behoefte te kunnen voldoen. Wij vragen u daarom om de bijgevoegde flyer binnen uw kerkgemeenschap, te verspreiden. U helpt ons, en de kinderen die het nodig hebben, extra wanneer de flyer opgehangen kan worden in uw kerk of geplaatst kan worden op uw website.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst. U kunt daarvoor contact opnemen met noorvanheijningen@enver.nl.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Noor van Heijningen
Pleegzorgbegeleider

06 249 107 07 | 085 486 70 70
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

Heindijk 16 | 3079 PM Rotterdam
Postbus 258 | 3000 AG Rotterdam

www.enver.nl

 

IMG_9404.JPG WF6.jpg DSC06984.JPG IMG_9384.JPG DSC03445.jpg IMG_9390.JPG 6135