kerk panorama

Zondagsschool

Zondagsschool

Laat de kinderen tot Mij komen

Zondagsschool Laat de kinderen tot Mij komen wordt geleid door gemeenteleden uit de Christelijke Gereformeerde Kerk van ‘s-Gravendeel.

Het belangrijkste doel van de Zondagsschool is kinderen van 4 tot 12 jaar het evangelie van Jezus Christus op een herkenbare manier meegeven. Daarnaast wil de Zondagsschool de kinderen het gevoel meegeven, hoe fijn het is om bij een kerkelijke gemeente te horen.

Er zijn drie leeftijdsgroepen:

Groep 1: kinderen van de basisschool groep 1 t/m groep 3
Groep 2: kinderen van de basisschool groep 4 t/m groep 6
Groep 3: kinderen van de basisschool groep 7 en 8

De leiding over de verschillende groepen is als volgt:

Groep1: Marianne Bronswijk, Hannie Koops, Carola van der Poel, Marianne de Zeeuw en Pim Vree

Groep 2: Annelies Barth, Laurens Koomans, Annemarie Snaaijer, Francis de Moed en Desirée de Zeeuw

Groep 3: Jorinde van den Berg, Pia Stooker, Albert Stooker, Annet van der Schans, Jacqueline Korving en Marco Krijgsman

Groep 1 heeft ’s morgens tijdens de tweede helft van de kerkdienst zondagsschool, dat wil zeggen dat de kinderen met hun ouders de kerkdienst meemaken tot na het kinderlied dat voor de preek gezongen wordt. Hierna zullen deze kinderen van groep 1 de kerkzaal verlaten en onder begeleiding van de Zondagsschoolleiding naar een zaal van Ichthus worden gebracht. Hier wordt aan de kinderen een Bijbelverhaal verteld, een verwerking gemaakt over het verhaal en liedjes gezongen. Tijdens het orgelspel van de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkzaal en nemen dan weer plaats bij hun ouders.

Groep 2 heeft ’s middags zondagsschool. Dit vindt plaats in de grote zaal van Ichthus tijdens de gehele middagdienst.

Groep 3 heeft ook ’s middags zondagsschool. Dit vindt plaats in de kleine zaal van Ichthus.

Alle groepen maken gebruik van de methode “Vertel Het Maar”, van de gelijknamige stichting “Vertel Het Maar”. De methode volgt de gang van het kerkelijk jaar en de in de loop van de tijd komt de gehele Bijbel aan de orde.

“Vertel Het Maar” werkt intensief samen met o.a. de Internationale Bijbelbond, Stichting Opwekking (Kinderwerk Timotheüs) en de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO).

Met deze methode is er voor de leiding een uitleg met het doel en een toelichting op het weekthema en een vers-voor-vers achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte.

Zowel de onderbouw (Groep 1), de middenbouw (Groep 2) als de bovenbouw (Groep 3) behandelen met deze methode iedere zondag hetzelfde weekthema, waarbij rekening gehouden wordt met het niveau van iedere leeftijdsgroep.

Belangrijke mededelingen:

Collecte: Elke week wordt er bij de Zondagsschool in elke groep geld opgehaald. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor nieuw lesmateriaal en boeken die de kinderen, bij 24 keer aanwezig zijn, krijgen.

Avondmaalszondag: Bij een Avondmaalszondag, is er voor de groepen 1 en 2 ’s morgens Zondagsschool. Groep 3 heeft ’s middags Zondagsschool.

Gezinsdiensten: Wanneer er een gezinsdienst is en ’s morgens plaatsvindt, dan is er voor groep 1 geen Zondagsschool. Groep 2 en 3 hebben ’s-middags gewoon Zondagsschool, mits de gezinsdienst ’s middags is; dan vervalt deze en heeft groep 1 in de ochtend Zondagsschool.

Doopdiensten: De Zondagsschool kan haar medewerking verlenen in een doopdienst d.m.v. het zingen van een lied voor in de kerk.

Kerst: Op 1e Kerstdag is er Kerstviering met de Zondagsschool. Deze vindt plaats om 16:00 uur in ons kerkgebouw.

De kinderen oefenen voor dit feest de zondag voor 1e kerstdag ’s middags van 14:00 tot 15:00 uur in de kerkzaal.

Pasen/Hemelvaart/Pinksteren: Tijdens deze feestdagen is er in principe geen Zondagsschool.

Dankdag: 1e woensdag in november is er een kinderdankdagdienst. De dienst wordt georganiseerd door de Hervormde, Gereformeerde- en Chr. Geref. Kerk in samenwerking met de scholen van ’s-Gravendeel. Deze vindt plaats in de Herv. Kerk om 14:00 uur

Vakantie: Tijdens de Kerstvakantie is er geen Zondagsschool. In de zomervakantie wordt er onder de naam “Zomerzondagsschool” voor de kinderen van Groep 1 een bijeenkomst gehouden.

 

Hopelijk bent u genoeg geïnformeerd en wij hopen uw zoon/dochter graag te ontmoeten bij ons op de Zondagsschool. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Voorzitter: Marco Krijgsman
Penningmeester: Laurens Koomans
Secretaris: Annelies Barth

CIMG5895.JPG IMG-20141221-WA0001.jpg P4270137 (2).jpg 20150410_231625.jpg CIMG6243.JPG DSC06964.JPG
820