kerk panorama

Zondagsschool

Zondagsschool

Zondagsschool "Laat de kinderen tot Mij komen" wordt geleid door gemeenteleden uit de Christelijke Gereformeerde Kerk van ‘s-Gravendeel. 

Het belangrijkste doel van de Zondagsschool is kinderen van 4 tot 12 jaar het evangelie van Jezus Christus op een herkenbare manier meegeven. Daarnaast wil de Zondagsschool de kinderen het gevoel meegeven, hoe fijn het is om bij een kerkelijke gemeente te horen.

Er zijn drie leeftijdsgroepen:

Groep 1: kinderen van de basisschool groep 1 t/m groep 3
Groep 2: kinderen van de basisschool groep 4 t/m groep 6
Groep 3: kinderen van de basisschool groep 7 en 8

De leiding over de verschillende groepen is als volgt:

Groep1:  Leontine Koomans, Marianne de Zeeuw, Martine Baijens, Yvonne Lamping, Marit van der Schans en Mieke van der Hoek. Wekelijks is er hulpleiding aanwezig.

Groep 2: Annelies Barth, Laurens Koomans, Arco Koomans, Francis de Moed

Groep 3: Desirée de Zeeuw, Henry Huijzer en Marco Krijgsman

Groep 1 heeft ’s morgens tijdens de tweede helft van de kerkdienst zondagsschool, dat wil zeggen dat de kinderen met hun ouders de kerkdienst meemaken tot na het kinderlied dat voor de preek gezongen wordt. Hierna zullen deze kinderen van groep 1 de kerkzaal verlaten en onder begeleiding van de zondagsschoolleiding naar een zaal van Ichthus worden gebracht. Hier wordt aan de kinderen een Bijbelverhaal verteld, een verwerking gemaakt over het verhaal en liedjes gezongen. Tijdens het orgelspel van de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkzaal en nemen dan weer plaats bij hun ouders.

Groep 2 heeft ’s middags zondagsschool. Dit vindt plaats in de kleine zaal van Ichthus tijdens de gehele middagdienst.

Groep 3 heeft ook ’s middags zondagsschool. Dit vindt plaats in de grote zaal van Ichthus.

Mochten er wijzigingen van tijd plaatsvinden, wordt dit via whatsapp naar de ouders gecommuniceerd.

Alle groepen maken gebruik van de methode “Vertel Het Maar”, van de gelijknamige stichting “Vertel Het Maar”. De methode volgt de gang van het kerkelijk jaar en de in de loop van de tijd komt de gehele Bijbel aan de orde.

“Vertel Het Maar” werkt intensief samen met o.a. de Internationale Bijbelbond, Stichting Opwekking (Kinderwerk Timotheüs) en de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO).

Met deze methode is er voor de leiding een uitleg met het doel en een toelichting op het weekthema en een vers-voor-vers achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte.

Zowel de onderbouw (Groep 1), de middenbouw (Groep 2) als de bovenbouw (Groep 3) behandelen met deze methode iedere zondag hetzelfde weekthema, waarbij rekening gehouden wordt met het niveau van iedere leeftijdsgroep.

Belangrijke mededelingen:

Collecte: Elke week wordt er bij de Zondagsschool in elke groep geld opgehaald. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor nieuw lesmateriaal en boeken die de kinderen, bij 24 keer aanwezig zijn, krijgen. Ook wordt er een eens in de zoveel jaar een goed doel uitgekozen waar er een gedeelte van de collecte naartoe zal gaan.

Avondmaal: Bij het vieren van het Heilig Avondmaal, is er voor de groepen 1 en 2 ’s morgens Zondagsschool. Groep 3 heeft ’s middags Zondagsschool.

Gezinsdiensten: Wanneer er een gezinsdienst is en ’s morgens plaatsvindt, dan is er voor groep 1 geen Zondagsschool. Groep 2 en 3 hebben ’s-middags gewoon Zondagsschool, mits de gezinsdienst ’s middags is; dan vervalt deze en heeft groep 1 in de ochtend Zondagsschool.

Doopdiensten: De Zondagsschool kan haar medewerking verlenen in een doopdienst d.m.v. het zingen van een lied voor in de kerk.

Kerst: Op 1e Kerstdag is er Kerstviering met de Zondagsschool. Deze vindt meestal plaats om 16:00 uur in ons kerkgebouw.

De kinderen oefenen voor dit feest de zondag voor 1e kerstdag na de ochtenddienst in de kerkzaal.

Pasen/Hemelvaart/Pinksteren: Tijdens deze feestdagen is er in principe geen Zondagsschool. Met Pasen wordt er om het jaar een viering in de grote zaal georganiseerd voor de kinderen.

Dankdag: De 1e woensdag in november is er een kinderdankdagdienst. De dienst wordt georganiseerd door de Hervormde, Gereformeerde- en Chr. Geref. Kerk in samenwerking met de scholen van ’s-Gravendeel. Dit schooljaar vindt de dienst plaats onder schooltijd in ons kerkgebouw. 

Vakantie: Tijdens eerste weekenden van de vakanties is er geen Zondagsschool groep 2 en 3. Groep 1 heeft alleen in tijdens de Kerstvakantie geen zondagsschool. In de zomervakantie wordt er onder de naam “Zomerzondagsschool” voor de kinderen van Groep 1 een bijeenkomst gehouden.

Hopelijk bent u genoeg geïnformeerd en wij hopen uw zoon/dochter graag te ontmoeten bij ons op de Zondagsschool. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voorzitter: Leontine Koomans
Penningmeester: Laurens Koomans
Secretaris: Henry Huijzer

1812