kerk panorama

Zondagsschool

Zondagsschool

Laat de kinderen tot Mij komen

Zondagsschool Laat de kinderen tot Mij komen wordt geleid door gemeenteleden uit de Christelijke Gereformeerde Kerk van ‘s-Gravendeel. 

Het belangrijkste doel van de Zondagsschool is kinderen van 4 tot 12 jaar het evangelie van Jezus Christus op een herkenbare manier meegeven. Daarnaast wil de Zondagsschool de kinderen het gevoel meegeven, hoe fijn het is om bij een kerkelijke gemeente te horen.

Er zijn drie leeftijdsgroepen:

Groep 1: kinderen van de basisschool groep 1 t/m groep 3
Groep 2: kinderen van de basisschool groep 4 t/m groep 6
Groep 3: kinderen van de basisschool groep 7 en 8

De leiding over de verschillende groepen is als volgt:

Groep1:  Carola van der Poel, Marianne de Zeeuw, Lise Heesterman. Wekelijks is er hulpleiding aanwezig.

Groep 2: Annelies Barth, Laurens Koomans, Annemarie Snaaijer, Francis de Moed, Eline Havelaar en Desirée de Zeeuw

Groep 3: Jorinde van den Berg, Pia Stooker, Annet van der Schans, Jacqueline Korving en Marco Krijgsman

Groep 1 heeft ’s morgens tijdens de tweede helft van de kerkdienst zondagsschool, dat wil zeggen dat de kinderen met hun ouders de kerkdienst meemaken tot na het kinderlied dat voor de preek gezongen wordt. Hierna zullen deze kinderen van groep 1 de kerkzaal verlaten en onder begeleiding van de Zondagsschoolleiding naar een zaal van Ichthus worden gebracht. Hier wordt aan de kinderen een Bijbelverhaal verteld, een verwerking gemaakt over het verhaal en liedjes gezongen. Tijdens het orgelspel van de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkzaal en nemen dan weer plaats bij hun ouders.

Groep 2 heeft ’s middags zondagsschool. Dit vindt plaats in de grote zaal van Ichthus tijdens de gehele middagdienst.

Groep 3 heeft ook ’s middags zondagsschool. Dit vindt plaats in de kleine zaal van Ichthus.

Alle groepen maken gebruik van de methode “Vertel Het Maar”, van de gelijknamige stichting “Vertel Het Maar”. De methode volgt de gang van het kerkelijk jaar en de in de loop van de tijd komt de gehele Bijbel aan de orde.

“Vertel Het Maar” werkt intensief samen met o.a. de Internationale Bijbelbond, Stichting Opwekking (Kinderwerk Timotheüs) en de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO).

Met deze methode is er voor de leiding een uitleg met het doel en een toelichting op het weekthema en een vers-voor-vers achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte.

Zowel de onderbouw (Groep 1), de middenbouw (Groep 2) als de bovenbouw (Groep 3) behandelen met deze methode iedere zondag hetzelfde weekthema, waarbij rekening gehouden wordt met het niveau van iedere leeftijdsgroep.

Belangrijke mededelingen:

Collecte: Elke week wordt er bij de Zondagsschool in elke groep geld opgehaald. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor nieuw lesmateriaal en boeken die de kinderen, bij 24 keer aanwezig zijn, krijgen. Ook wordt er een goed doel uitgekozen waar er jaarlijks een gedeelte van de collecte naartoe zal gaan.

Avondmaalszondag: Bij een Avondmaalszondag, is er voor de groepen 1 en 2 ’s morgens Zondagsschool. Groep 3 heeft ’s middags Zondagsschool.

Gezinsdiensten: Wanneer er een gezinsdienst is en ’s morgens plaatsvindt, dan is er voor groep 1 geen Zondagsschool. Groep 2 en 3 hebben ’s-middags gewoon Zondagsschool, mits de gezinsdienst ’s middags is; dan vervalt deze en heeft groep 1 in de ochtend Zondagsschool.

Doopdiensten: De Zondagsschool kan haar medewerking verlenen in een doopdienst d.m.v. het zingen van een lied voor in de kerk.

Kerst: Op 1e Kerstdag is er Kerstviering met de Zondagsschool. Deze vindt plaats om 16:00 uur in ons kerkgebouw.

De kinderen oefenen voor dit feest de zondag voor 1e kerstdag ’s middags van 14:00 tot 15:00 uur in de kerkzaal.

Pasen/Hemelvaart/Pinksteren: Tijdens deze feestdagen is er in principe geen Zondagsschool.

Dankdag: 1e woensdag in november is er een kinderdankdagdienst. De dienst wordt georganiseerd door de Hervormde, Gereformeerde- en Chr. Geref. Kerk in samenwerking met de scholen van ’s-Gravendeel. Deze vindt plaats in de Herv. Kerk om 14:00 uur

Vakantie: Tijdens eerste weekenden van de vakanties is er geen Zondagsschool groep 2 en 3. Groep 1 heeft alleen in tijdens de Kerstvakantie geen zondagsschool. In de zomervakantie wordt er onder de naam “Zomerzondagsschool” voor de kinderen van Groep 1 een bijeenkomst gehouden.

Onderaan deze pagina treft u het jaarrooster van de zondagsschool.

Hopelijk bent u genoeg geïnformeerd en wij hopen uw zoon/dochter graag te ontmoeten bij ons op de Zondagsschool. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voorzitter: Marco Krijgsman
Penningmeester: Laurens Koomans
Secretaris: Annelies Barth

 

 Datum    Bijzonderheden
08-09-2019 Start zondagsschool voor alle groepen Let op! middagdienst is om 15.00 uur
15-09-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
22-09-2019 Zondagsschool voor alle groepen Let op! Groep 2 zondagsschool tijdens de middagdienst
29-09-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
06-10-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
13-10-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
20-10-2019 Wel zondagsschool voor groep 1 (niet voor groep 2 en 3 Herfstvakantie
27-10-2019 Zondagsschool voor alle groepen Einde herfstvakantie
03-11-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
10-11-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
17-11-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
24-11-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
01-12-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
08-12-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
15-12-2019 Zondagsschool voor alle groepen  
22-12-2019 Tijdens de morgendienst gewoon zondagsschool voor groep 1. Echter na de dienst zal er met alle groepen geoefend worden voor de kerstviering. Duurt ongeveer een uur. In de middag is er geen zondagsschool voor groep 2 en 3  Oefenen voor de kerst
25-12-2019 Geen zondagsschool voor groep 1 tijdens de morgendienst. Kerstviering zondagsschool om 16.00 uur 1ste kerstdag
29-12-2019 Geen zondagsschool voor alle groepen Kerstvakantie
05-01-2020 Zondagsschool voor alle groepen Einde kerstvakantie
12-01-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
19-01-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
26-12-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
02-02-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
09-02-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
16-02-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
23-02-2020 Wel zondagsschool voor groep 1 niet voor groep 2 en 3 Voorjaarsvakantie
01-03-2020 Zondagsschool voor alle groepen Einde voorjaarsvakantie
08-03-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
15-03-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
22-03-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
29-03-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
05-04-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
12-04-2020 Geen zondagsschool voor alle groepen 1ste Paasdag
19-04-2020 Wel zondagsschool voor groep 1 niet voor groep 2 en 3 Meivakantie/Kampweekend jeugd
26-04-2020 Wel zondagsschool voor groep 1 niet voor groep 2 en 3 Meivakantie
03-05-2020 Zondagsschool voor alle groepen Einde meivakantie
10-05-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
17-05-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
24-05-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
31-05-2020 Geen zondagsschool voor alle groepen 1ste Pinksterdag
07-06-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
14-06-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
21-06-2020 Zondagsschool voor alle groepen  
28-06-2020 Afsluitend zondagsschool, bij goedkeuring van de kerkenraad  
05-07-2020 Start zomerzondagsschool voor groep 1. Geen zondagsschool voor groep 2 en 3  
12-07-2020 Geen zondagsschool voor groep 2 en 3  
     

 

1392