kerk panorama

Catechisatie

Komend seizoen (vanaf ongeveer de herfstvakantie) worden de jongeren vanaf 12 jaar op maandagavond op catechisatie verwacht. De jongeren worden in leeftijdsgroepen ingedeeld en er wordt Bijbelstudie gedaan en gesproken over een leven met God in deze tijd. Actuele onderwerpen worden besproken aan de hand van de Bijbel.

Voor wie belangstelling heeft om belijdenis van zijn/haar geloof te doen, kan contact opnemen met jeugdouderling: Gertjan Krijgsman, tel: 06-51184743.

De leiding berust bij Hans Molenaar en Ineke Stooker - Pieffers.

Voor tijden: zie kerkblad Ontmoeting en de mededelingen.

1382