Welkom op onze website!

Onze missie:

'Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.'


Kampweekend Oirschot 16 april


Verkoop seuters koningsdag 27 april 2015

Informatief

U vindt op onze website Informatie via de kerk, de geschiedenis van de kerk, de predikanten die hier het Woord mochten brengen en alle activiteiten gaan we als gemeente ondernemen.

Het laatste nieuws vindt u in de linkerkolom. We hopen dat u een goed beeld krijgt van onze kerk en de activiteiten die er plaats vinden en dat u regelmatig komt kijken wat er vernieuwd is.
Maar nog meer dat, wij u regelmatig mogen te ontmoeten in onze diensten.

Mochten er nog vragen zijn over de website, dan kunt u contact opnemen met: Kees Sterrenburg kees.sterrenburg@cgkgravendeel.nl of Lucas Stoter lucas.stoter@cgkgravendeel.nl en we proberen zo snel mogelijk een antwoord terug te sturen.
Verder hebben we een fotopagina, waar u kunt kijken naar de foto's, die zijn gemaakt tijdens de diverse activiteiten.

Hier vind u onze ANBI gegevens en jaarrekening