kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

2 oktober 2016
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

9 oktober 2016
10.00 Drs. H. Raveling
Met medewerking van de Ichthusband
17.00 Ds. S. Otten, Papendrecht

16 oktober 2016
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

23 oktober 2016
10.00 Ds. J. Nutma, Gorinchem
17.00 Ds. J. Nutma, Gorinchem

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

dinsdag 27 september 2016
Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. -- 1 Tessalonicenzen 5:12-13

004.JPG IMG_9422.JPG DSC03269.JPG P4240103.jpg P4230089.jpg CIMG5874.JPG 5714