kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

18 maart 2018
10.00 Drs. G.J. H. Vogel, Dordrecht
15.00 Drs. H. Raveling. Dienst met mensen met een verstandelijke beperking

25 maart 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling Palmzondag. Gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk

30 maart 2018
19.30 Drs. H. Raveling
Goede Vrijdag

1 april 2018
10.00 Drs. H. Raveling, Pasen m.m.v. de Ichthusband
17.00 Drs. H. Raveling,

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

zaterdag 17 maart 2018
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. -- 1 Korintiers 13:3

P4270136 (2).jpg P4230089.jpg DSC03445.jpg IMG_9407.JPG WF6.jpg DSC06964.JPG 48034
48034