kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

17 december 2017
10.00 Ds. S.B. van der Meulen, Delft
17.00 Ds. S.B. van der Meulen, Delft

24 december 2017
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. S. Otten, Papendrecht

25 december 2017
10.00 Drs. H. Raveling met medewerking van de Ichthusband
16.00 Kerstfeest met de zondagsschool

31 december 2017
10.00 Drs. H. Raveling. Oudejaarsdag
17.00 Drs. H. Raveling. Oudejaarsdienst

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

zaterdag 16 december 2017
Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag. -- Psalmen 130:1-2

IMG_5585.JPG DSC03445.jpg P4270116.jpg CIMG6245.JPG DSC03347.jpg DSC03344.jpg 41513
41513