kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

24 juni 2018
10.00 drs. H. van Eeken, Delft
17.00 drs. H Raveling

1 juli 2018
10.00 Drs. C. Legemaate, Rotterdam. Zendingsdienst
17.00 Drs. W. P. de Groot, Oosterhout

8 juli 2018
10.00 Drs. H. Raveling. Afscheid van de zondagsschool
17.00 Drs. H. Raveling

15 juli 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

donderdag 21 juni 2018
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. -- 1 Korintiers 13:4-7

IMG_9414.JPG CIMG6245.JPG DSC03412.jpg IMG_9401.JPG IMG_9397.JPG WF2 - kopie.jpg 53161
53161